Ви є тут

Склад кафедри

Проценко Іван Юхимович

Вчене звання: 
Доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Напрям наукових досліджень: 
Електрофізичні і магніторезистивні властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки
Посада: 
Завідувач кафедри прикладної фізики

Однодворець Лариса Валентинівна

Вчене звання: 
Доктор фізико-математичних наук, доцент
Напрям наукових досліджень: 
Електрофізичні і магніторезистивні властивості багатошарових та гетерогенного складу плівкових матеріалів на основі металів і напівпровідників
Посада: 
Заступник завідувача кафедри, професор кафедри

Проценко Сергій Іванович

Вчене звання: 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Посада: 
Декан факультету ЕлІТ, професор кафедри

Шумакова Наталія Іванівна

Вчене звання: 
Кандидат фізико-математичних наук
Напрям наукових досліджень: 
Структурно-фазові перетворення та дифузійні процеси у плівкових матеріалах і покриттях
Посада: 
Доцент

Чешко Ірина Володимирівна

Вчене звання: 
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Напрям наукових досліджень: 
Магніторезистивні та магнітооптичні властивості спін-вентильних структур на основі металевих плівок
Посада: 
Доцент

Пазуха Ірина Михайлівна

Вчене звання: 
Кандидат фізико-математичних наук
Напрям наукових досліджень: 
Вплив інтерфейсного розсіювання на фізичні властивості багатошарових плівкових систем
Посада: 
Старший викладач

Ткач Олена Петрівна

Вчене звання: 
Кандидат фізико-математичних наук
Посада: 
Заступник декана факультету ЕлІТ з виховної роботи

Демиденко Максим Геннадійович

Напрям наукових досліджень: 
Електронне приладобудування, електрофізичні і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів та наночастинок

Шабельник Юрій Михайлович

Вчене звання: 
Кандидат фізико-математичних наук
Напрям наукових досліджень: 
Електрофізичні і магніторезистивні властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки
Посада: 
Асистент

Федченко Олена Вікторівна

Вчене звання: 
Кандидат фізико-математичних наук
Напрям наукових досліджень: 
Магнітні властивості плівкових систем та дифузійні процеси в них
Посада: 
асистент

Пилипенко Олександр Валерійович

Напрям наукових досліджень: 
Магніторезистивні та магнітооптичні властивості плівкових систем, гранульованих сплавів та наночастинок
Посада: 
молодший науковий співробітник

Костюк Дмитро Миколайович

Напрям наукових досліджень: 
Магніторезистивні та магніто-оптичні властивості масивів магнітних наночастинок оксидів заліза
Посада: 
Аспірант

Волков Сергій Олександрович

Напрям наукових досліджень: 
Напрям наукових досліджень - Фізичні процеси в тунелних структурах
Посада: 
Аспірант

Подуремне Дмитро Васильович

Напрям наукових досліджень: 
Дифузія атомів і електротранспорт у плівкових структурах із бар'єрними шарами
Посада: 
Аспірант