Ви є тут

Наукові дослідження кафедри

Версія для друкуSend by emailPDF версія

На кафедрі функціонує наукова школа з фізики тонких плівок під керівництвом проф. Проценка І.Ю.  і проводяться дослідження за науковим напрямом «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ».

У рамках наукової школи виконуються держбюджетні  (виконано - 6 тем) та госпдоговірні теми (виконано 4 теми). 

Виконано 7 міжнародних грантів із Інститутами та Університетами Польщі, Німеччини, Словакії, Індії та Словенії.

Виконується міжнародний грант із Університетом Барода (м.Вадодара, Індія).

Подана заявка на спільні гранти із Інститутом фізики Університету ім.Й.Гуттенберга (м.Майнц, Німеччина), тематика якого була сформульована в результаті стажування аспірантів і викладачів  кафедри прикладної фізики в період листопад 2011 - травень 2012 рр. та із Університетом у м.Любляна (Словенія). Виконання грантів планується в 2013 - 2014 рр.

У період 1996 - 2012 рр. захищено 4 докторських та 20 кандидатських дисертацій з фізико-математичних наук за спеціальностями "Фізика приладів, елементів і систем" та "Фізика твердого тіла".

Викладачі та аспіранти кафедри отримали 3 Грамоти Президії НАН України, 7 Стипендій кабінету Міністрів України, 4 стипендії Соросівського аспіранта, 4 Стипендії Вишеградського фонду, 4 Міжнародних гранти Словацької Академії наук і Премію ім. Міановського Польської АН.

Студенти спеціальності протягом 2006 – 2011 рр. отримали 14 Грамот за призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та 1 Грамоту на Всеукраїнській олімпіаді.

Методи дослідження: методики дослідження електрофізичних, магніторезистивних і магніто-оптичних властивостей, електроопору, просвічуюча, растрова і скануюча тунельна електронна мікроскопія, електронографія, рентгенографія, рентгеноструктурний аналіз, вторинна іонна мас-спектрометрія, оже-електронна спектроскопія.

 

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДА ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Чорноус Анатолій Миколайович РОЗМІРНІ ЯВИЩА В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ І ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ ДВОШАРОВИХ ПЛІВОК Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 1996 рік

Однодворець Лариса Валентинівна КІНЕТИЧНІ ЯВИЩА В БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ КОНДЕНСАТАХ НА ОСНОВІ ХРОМУ, КОБАЛЬТУ, НІКЕЛЮ ТА ГЕРМАНІЮ Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 1997 рік

Опанасюк Надія Миколаївна РОЗМІРНОКІНЕТИЧНІ ЯВИЩА В ТОНКИХ ПЛІВКАХ ХРОМУ, МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З НИЗЬКОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 1999 рік

Овчаренко Юрій Михайлович СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХІМІЧНОЇ ТА ДИФУЗІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АТОМІВ Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 1999 рік

Шумакова Наталія Іванівна СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТЯХ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ Науковий керівник - проф. О.Д. Погребняк - 2000 рік

Ласюченко Олена Борисівна ЕФЕКТ ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ Cu, Cr І Sc Науковий керівник - доц. В.А. Хворост - 2001 рік

Білоус Олена Анатоліївна ВНУТРІШНІЙ РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ МЕТАЛЕВИХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ДИСПЕРСНОСТІ Науковий керівник - доц. А.М. Чорноус - 2001 рік

Шпетний Ігор Олександрович ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК НА ОСНОВІ V, Cr, Co і Ni ФАЗОУТВОРЕННІ ТА ВЗАЄМНІЙ ДИФУЗІЇ Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 2005 рік

Проценко Сергій Іванович ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОЇ І ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПЕРЕНЕСЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ Cr, Cu I Sc(Co) Науковий керівник – доц. А.М. Чорноус - 2005 рік

Чорноус Анатолій Миколайович РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВЗАЄМНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ Науковий консультант - проф. І.Ю. Проценко - 2006 рік

Черкасская Виктория Олеговна ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ Cu, Fe И Mg Научный руководитель – доктор природоведения, канд. ф.-м. н., доц. Радомир Кужел (Карлов университет в Праге, г. Прага, Чешская Республика) – 2006 год

Бібик Віталій Володимирович ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТОРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Ni/Fe ТА Cr/Fe Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 2008 рік

Гричановська Тетяна Михайлівна ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК V, Ti, Cr, Cu ТА Ni Науковий керівник - проф. І.Ю. Проценко - 2008 рік

Дехтярук Леонід Васильович ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ Науковий консультант - проф. І.Ю. Проценко - 2008 рік

Чешко Ірина Володимирівна ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТАХ НА ОСНОВІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Co/Cu (Ag, Au) ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко - 2009 рік

Пазуха Ірина Михайлівна ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ, ДЕФОРМАЦІЇ І ТИСКУ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко - 2009 рік

Говорун Тетяна Павлівна РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ПЛІВОК Cu, Ni ТА Co З ТОНКИМ МЕТАЛЕВИМ АБО ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ПОКРИТТЯМ Науковий керівник – проф. А.М. Чорноус - 2009 рік

Великодний Дмитро Володимирович ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Cu/Cr І Fe/Cr В ОБЛАСТІ ПРУЖНОЇ І ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко - 2009 рік

Курбатов Денис Ігорович СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ZnS ТА ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ n-Zn/Sp-CdTe Науковий керівник – доц. А.С. Опанасюк - 2010 рік

Бурик Іван Петрович ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТА ГЕТЕРОГЕННИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ d-МЕТАЛІВ Науковий керівник – доц. Л.В. Однодворець - 2011 рік

Опанасюк Анатолій Сергійович СТРУКТУРНІ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК СПОЛУК А2В6 І ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ОСНОВІ Науковий консультант - проф. І.Ю. Проценко - 2011 рік

Синашенко Оксана Володимирівна ЕЛЕКТРО- І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Cr, Cu ТА Fe В УМОВАХ ВЗАЄМНОЇ ДИФУЗІЇ АТОМІВ Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко - 2011 рік

Забіла Євген Олександрович DIRECT LASER INTERFERENCE PATTERNING OF FePt AND FePd ALLOYS Науковий керівник – проф. М. Маршалек (Інситут ядерної фізики ПАН, м. Краків, Польща ) – 2011 рік

Проценко Сергій Іванович ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ Науковий консультант - проф. А.М. Чорноус - 2012 рік

Ткач Олена Петрівна ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Pd/Fe Науковий керівник – доц. Л.В. Однодворець – 2012 рік

Демиденко Максим Геннадійович МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛА-СТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr, Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe Науковий керівник – д. ф.-м.н., доц. С.І. Проценко – 2012 рік

 

Співробітники кафедри прикладної фізики, які мають нагороди та отримали гранти